Samenvatting gesprek vzw Anti Broodfok Actie en dierenwelzijnsminister Ben Weyts.

17211870 10210888355821659 6913107174019843273 o

Momenteel is er een opsplitsing tussen occasionele kwekers, hobbykwekers, professionele kwekers en kweker-handelaars. Elk soort kweker heeft zijn voorwaarden met betrekking tot erkenningen, aantal teven, aantal nesten en verkoop van het buitenland of niet. Wij hebben hierrond enkele aanbevelingengedaan (maximaal 2 rassen, maximaal 5 fokteven per ras, maximaal 1 dekking per jaar per teef, maximaal 2 nesten tegelijk ter bevordering van de socialisatie, maximaal 10 nesten per jaar). Een beperking is noodzakelijk. Als je als fokker goede bedoelingen hebt, heb je geen nood aan 20 rassen of dergelijke. Je kan onmogelijk van alle rassen volledig op de hoogte zijn van de rasstandaard om mensen degelijk te informeren of als het moet zelfs te weigeren. Die beperking zal de consument ten goede komen en ook de dieren. Impulsaankopen zullen dan ook beperkt blijven wat dan weer een indirect gevolg heeft op het aantal asielplaatsingen (in 2013 ongeveer een 30-tal per dag). 

Voor minister Weyts is het duidelijk dat een goede controle van fokkers absoluut noodzakelijk is. Daarom worden 10 extra controleurs aangenomen want de dienst Dierenwelzijn krijgt het aantal klachten amper gebolwerkt. Voor hem is het een evenwichtsoefening tussen streng genoeg zijn en rekening houden met de gevolgen van illegale import. Als hij de hondensector volledig aan banden zou leggen op de manier dat wij dat willen, zet dat de deur open voor illegale import. Dan is het hek volledig van de dam vermits hier geen enkele controle op is. Dit vormt dan weer een steeds groter wordend gevaar voor volksgezondheid. De Vlaamse raad voor Dierenwelzijn neemt de wetgeving met betrekking tot aantal rassen etc volledig onder de loep en zullen hun adviezen formuleren tegen begin 2018. 

Minister Weyts is ook van mening dat mensen die zich niet willen houden aan de heersende wetgeving gesanctioneerd moeten worden. Op het eigenlijke moment van ons gesprek werd een fokkerij leeg gehaald omdat de eigenaar ervan zich niet aan de wet kon/wou houden. 

Een tweede item waarover we het gehad hebben is de quarantaineperiode voor importpups. De minimale verblijfsduur in quarantaine voor nesten afkomstig uit andere kwekerijen dan die van de eigenaar, bedraagt 5 dagen tenzij de contractdierenarts anders bepaalt. Minister Weyts wilt dit verlengen naar 10 dagen wat een goede zaak is omdat indien pups effectief 10 dagen in quarantaine zitten, mogelijke ziektes bij de handelaar tot uiting zullen komen en niet bij de consument wat een hoop leed kan voorkomen. Helaas kan deze periode verlengd worden tot de oneindigheid en toch zal er niets veranderen zolang de ‘tenzij’ niet uit de wetgeving zal verdwijnen.

Minister Weyts vond dit een nuttig advies en gaat het samenmet zijn medewerkers bekijken. Mede omdat ze bij de dienst Dierenwelzijn merken dat mensen die een melding doen vaak te maken krijgen met verkopers die zich niet willen houden aan de garantieperiode. Dat brengt ons tot het derde item dat we aangehaald hebben. Vele verkopers beweren dat de garantieperiode 10 dagen is en enkel kan toegestaan worden indien de koper bij de contractdierenarts de pup laat controleren. Dit strookt niet met de wetgeving. Een hond valt, hoe vreemd ook, onder de consumentenwetgeving wat wilt zeggen dat er eengarantieperiode van 2 jaar is. Twee jaar waarin de consument recht heeft op een schadevergoeding (aankoopprijs, dierenartskosten, morele schade) indien de aangekochte hond ziek is of sterft. Daaraan verbonden lijkt het ons een goed idee om testen uit te voeren op de ouderdieren (niet enkel bij stamboomfokkers) om ook op die manier al een groot deel ellende te voorkomen. 

De minister heeft bevestigd dat een hond wel degelijk onder de consumentenwetgeving valt en dat er een garantieperiode van 2 jaar van tel is.

Vervolgens hebben we de leefomstandigheden van fokdieren in fokkerijen aangehaald. Hoewel de praktijk ooit het tegendeel laat zien, is de wetgeving hieromtrent duidelijk en ook streng. Hierbij hebben we het nogmaals aangehaald dat onaangekondigde controles zeer belangrijk zijn en blijven. Daarnaast hebben we aanbevolen om te voorzien in speel/loopweides zodat dieren gebruikt om te fokken ook nog gewoon hond kunnen zijn. We willen wel graag wat veranderingen zien met betrekking tot de socialisatie. Er zijn voorschriften over de hoeveelheid uren dat er personeel aanwezig moet zijn in een fokkerij maar enkel aanwezig zijn zorgt niet voor een optimale socialisatie. 

We hebben de minister gevraagd naar cijfermateriaal over het aantal bijtincidenten in combinatie met de afkomst van de honden maar dat is niet voorhanden. Met betrekking tot de levensomstandigheden (bijvoorbeeld groepshuisvesting) zal de Raad voor Dierenwelzijn aanbevelingen doen tegen begin 2018. De wetgeving zal door de Raad zeer grondig bekeken worden. Alsook het voorstel dat Waals minister voor Dierenwelzijn Di Antonio gelanceerd heeft, zal onder de loep genomen worden. Minister Weyts zei dat vele onderwerpen die wij aanhaalden tijdens dit gesprek onderwerpen zijn die ook de Raad zal bespreken en daar kunnen we alleen maar tevreden om zijn. 

ABA staat bijna 11 jaar in het werkveld wat genoeg praktijkervaring geeft om te weten dat de manier waarop nu alles georganiseerd wordt, niet loopt zoals het hoort. Broodfok bestaat enkel om de zakken te vullen van de eigenaar en gaat volledig voorbij aan hetgeen waar het om zou moeten gaan: DIERENWELZIJN! 

We hopen van harte dat minister Weyts iets constructief doet met onze aanbevelingen en we zijn in afwachting van een zeer uitgebreid advies van de Raad van Dierenwelzijn met betrekking tot deze onderwerpen. 

Desalniettemin werd het ons tijdens dit gesprek duidelijk dat minister Weyts dierenwelzijn ernstig neemt maar vaak gebonden is door het tekort aan personeel. Ook wij, het Vlaamse volk, krijgen niet te zien wat de dienst al verwezenlijkt heeft. Daarom zullen we een overzicht krijgen van resultaten (sancties,…) die we dan met jullie kunnen delen.

Tot slot een leuk weetje. Minister Weyts was op de hoogte van onze online zitstaking. Het werd hem duidelijk dat op korte tijd bijna 12.000 mensen ‘aanwezig’ wilden zijn om te strijden tegen broodfok. Het massaal delen en liken van dit evenement was dus zeker niet voor niets. Het was een duidelijk signaal naar de overheid en voor ons een positieve duw in de rug waarvoor we alleen maar enorm dankbaar kunnen zijn. Als laatste noot een dikke ‘merci’ aan ieder van jullie en we geven de strijd niet op because our friends need us!!


Lees ook: Het Nieuwsblad
Lees ook: Online Zitstaking


10 tips

Brochure

Lid worden

hond Klik hier

Tips adopteren van een broodfok honden

Uiteraard willen wij u niet ontmoedigen maar het is wel belangrijk dat u met volgende feiten rekening houdt:

- U moet veel geduld kunnen opbrengen.
- U mag geen stress overbrengen op de hond.
- Ervaring hebben met honden is een vereiste. De meeste asielen zullen u screenen. 
- Minstens 1 week thuis zijn bij de hond, indien mogelijk langer.
- De honden kennen nog geen commando's en kunnen angstig reageren, je hebt ervaring en veel geduld nodig.
- De honden zijn niet zindelijk en moeten aangeleerd worden om hun behoeften buiten te doen.
- Weet dat deze honden geen gezinssituatie gewend zijn.
- Kleine kinderen in de familie zijn af te raden. Dit hangt af van hond tot hond. Het asiel in kwestie zal hier rekening mee houden.
- Wees er u van bewust dat er mogelijks onvoorziene dierenartskosten kunnen opduiken.

×

10 Tips

Hoe herken je een goede fokker? 10 tips!

1. Er worden maximum 2 rassen gefokt.

2. De fokker heeft niet non-stop pups te koop (er wordt meestal met wachtlijsten gewerkt).

3. De pups groeien, samen met hun mama, bij voorkeur op in huis.

4. Je kan bijgevolg het moederdier zien.

5. Je bent altijd welkom voor een bezoekje.

6. Beide ouderdieren worden getest op erfelijke aandoeningen.

7. De pups verlaten het nest niet voor de leeftijd van 8 weken (15 weken voor het buitenland).

8. De pups worden gechipt en gevaccineerd.

9. Er worden geen pups verkocht aan dierenwinkels.

10. De pups worden niet aangeboden op zoekertjessites.

×